4036 На чтение: 1 мин

Saatekirja muutmine

Kui tegite juba postitatud saatelehel vea, pole midagi, saate arve vastavalt vajadusele redigeerida.

 1. 1

Milliseid saatelehti saab muuta?

 • Kaupade saabumine;
 • Maha kirjutama;
 • Liikumine.
 1. 2

Kuidas saatelehte redigeerida?

 • Avage administraatori paneelil jaotis Statistika – toodete liikumine;
 • Valige vajalik jaotis (kauba saabumine, mahakandmine, liikumine);
 • Avage saateleht;
 • Klõpsake nuppu „Muuda“.
 • Muutke kohustuslikke välju;
 • Klõpsake nuppu Salvesta.


Read more:
Taotlege kõnet