6141 На чтение: 2 мин

הוסף קידום: מוצר בונוס

ב  לוח Admin,  ללכת  שיווק  –  מבצעי  הקטע, לחץ  Add

בחלון שנפתח של השיתוף שנוצר, הזן:

  • שם המניות
  • בחר את התאריך של תחילת הפעולה, את תאריך הסיום של הפעולה
  • בחר את ימי הפעולה
  • הזן את זמן הפעולה

בשנות ה  תנאים קידום:

  • אנו בוחרים את תנאי ההפעלה (כל התנאים בו זמנית, כל אחד מהתנאים)
  • בחר פריט לקידום וכמה צריכה המניה להפעיל

התוצאה של הקידום:

  • בחר מה הלקוח מקבל (  מוצרי בונוס  , מחיר קבוע עם הנחה על כל פריט לקידום, אחוז הנחה על פריטי קידום)
  • הזן  סכום הנחה
  • בחר מי  ישתתף בקידום  (כל הלקוחות, רשומים בלבד)
  • לחץ על  הוסף


Read more:
בקש שיחה