7181 На чтение: 3 мин

הוסף מלאי: אחוז הנחה על פריטי קידום מכירות

ב   לוח Admin,   ללכת  שיווק   –   מבצעי  הקטע, לחץ   Add

בחלון שנפתח של השיתוף שנוצר, הזן:

  • שם המניות
  • בחר את התאריך של תחילת הפעולה, את תאריך הסיום של הפעולה
  • בחר את ימי הפעולה
  • הזן את זמן הפעולה

בשנות ה   תנאים קידום :

  • אנו בוחרים את תנאי ההפעלה (כל התנאים בו זמנית, כל אחד מהתנאים)
  • בחר פריט לקידום וכמה צריכה המניה להפעיל

התוצאה של הקידום :

  • בחר מה הלקוח מקבל (מוצרי בונוס, מחיר קבוע עם הנחה על כל פריט לקידום,  אחוז הנחה על פריטי קידום  )
  • הזן   סכום הנחה
  • בחר מי   ישתתף בקידום   (כל הלקוחות, רשומים בלבד)
  • לחץ על   הוסף


Read more:
בקש שיחה