5061 На чтение: 2 мин

שינוי במזומן במזומן (ידנית, באמצעות עסקאות חדשות)

הפקדת שירות הכרחית בכדי להבטיח כי סכום המזומנים במקום הפשרה תואם את סכום הכספים המצוין בדוח היומי של ה- POF (דו”ח X)

עבור  לקופה  ולחץ על  עסקה חדשה  (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

בשנתי ה  ההעסקה החדשה  בחלון שנפתח, לחץ  אוויר  , להזין את סכום הכספים הנדרש ולחץ  שמורRead more:
בקש שיחה