5054 На чтение: 2 мин

העתקה, מחיקה ופעולות אחרות עם סחורות

☝🏼שינויים בכמות גדולה באפשרויות המוצר בכמה לחיצות.


  • בחלונית הניהול, עבור למקטע מוצרים – לתפריט המשנה שאתה צריך (כל המוצרים, מוצרי המחסן וכו ‘)
  • אנא סמן את הסחורה שאתה רוצה
  • לחץ על פעולה
לא ניתן לשחזר פריטים שנמחקו!


Read more:
בקש שיחה