687 просмотров На чтение: 1 мин

החזר חוב ללקוח

עבור  לקופה  ולחץ על  עסקה חדשה  (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

בשנתי ה  ההעסקה החדשה  בחלון שנפתח, לחץ:
1. פיקדון
2. על ידי לקוח שדה (פירעון חוב)

בחלון  לקוחות  שנפתח בחר את הלקוח שאת חובו ברצונך  לפרוע

הזן את הסכום הרצוי למזומן ולחץ על  שמור

Was this post helpful?

בוצע!


Read more:
בקש שיחה