1266 просмотров На чтение: 1 мин

הוצאה – משכורת, קבלת טובין, שכר דירה

עבור  לקופה  ולחץ על  עסקה חדשה  (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

בשנתי ה  ההעסקה החדשה  בחלון שנפתח, לחץ:
1.  צריכה
2.  בקטגוריה הצריכה  השדה ובחר את הקטגוריה שאתה צריך

הזן את הסכום הרצוי למזומן ולחץ על  שמור

Was this post helpful?

בוצע!


Read more:
בקש שיחה