1277 На чтение: 2 мин

ייצא נתונים חדשים לאקסל

לפי דרישה עממית, הוספנו נתונים חדשים בעת ייצוא לאקסל.

עמודות “ברקוד” ו-“UKTZED”

בקטע “כל המוצרים” או “מוצרי מלאי”, לחץ על “העלה את Excel” בסרגל העליון

☝🏼 אם יש מספר ברקודים, הם יוצגו בתאים מופרדים בפסיקים.

עמודה “נאמנות”

בקטע “לקוחות”, לחץ על “העלה Excel” בסרגל העליון.

☝🏼 אם ללקוח הייתה תוכנית בונוס כברירת מחדל, היא תוצג בתאי “נאמנות”, ואם היא נעדרת, העמודה תראה “-“.Read more:
בקש שיחה