3392 На чтение: 2 мин

כיצד לקבל את תשלום ההזמנה

קבל תשלום במזומן, כרטיס, בונוסים, חלק את התשלום במזומן וכרטיס
 • בקבלה פתוחה, לחץ על  תשלום
 1. I

תשלום במזומן

 • השתמש בלוח המקשים המספרי והזן  מזומנים
 • התוכנית   תחשב אוטומטית את השינוי שלך 
 • לחץ על  שלם
 1. II

תשלום בכרטיס

 • לחץ על   שדה  העברה בנקאית .
 • בחר  חשבון  (אם יש כמה)
 • לחץ על  שלם
 1. III

תשלום במזומן / כרטיס פיצול

 • לחץ על   שדה המזומנים והזן את הסכום
 • לחץ על   שדה  העברה בנקאית . , הסכום שנותר יופיע אוטומטית בשדה זה
 • לחץ על  שלם


Read more:
בקש שיחה