4980 На чтение: 2 мин

כיצד להוסיף ברקוד

בעזרת ברקוד, העובד שלך יוכל להכניס את הסחורה במהירות לשיק על ידי סריקת הברקוד
  • ב  לוח Admin,  עבור לסעיף  מוצרים  →  הכל מוצרים
  • בחר  מוצר או לחץ על  הוסף
  • בחלון שנפתח גלול מטה   לחסימה של ברקודים
  • הזן  או  סרוק  ברקוד של לפחות  8 תווים  ולחץ על  “+”
  • לחץ על  שמור

☝🏼 לתוכנית קופה של SkyService יש אפשרות להוסיף את אותם ברקודים לסחורה

  • בלוח הניהול עבור אל הגדרות – כללי
  • בשדה “אותם ברקודים” – בחר אפשר / דחה

☝🏼 ניתן להוסיף מספר ברקודים למוצר אחדRead more:
בקש שיחה