5179 На чтение: 1 мин

כיצד להוסיף לקוח בלוח הניהול

צור כרטיס לקוח כדי להוסיף במהירות לבדיקת אורחים

ב  לוח Admin,  ללכת  שיווק  –  לקוחות  בסעיף, לחץ  Add

מלא:

  • הזן את  שם  הלקוח
  • הזן את  מספר הכרטיס
  • בחר  תוכנית הנאמנות מחדל

כך גם התחומים האחרים

לחץ על  הוסףRead more:
בקש שיחה