3243 На чтение: 1 мин

כיצד להוסיף תגובה לצ’ק

  • עבור אל  SkyService  האפליקציה, להיכנס   מספר הטלפון   ואת   הסיסמה
  • במפת האולם בחרו   טבלה
  • בצד ימין של הטרמינל, בחרו   מוצר / מנה
  • לחץ על הכפתור (ראה צילום המסך)
  • הזן  תגובה  להזמנה
  • בחר  הדפס תגובה על הסימון
  • לחץ על  שמור


Read more:
בקש שיחה