4647 На чтение: 2 мин

כיצד להוסיף תגובה לסליידר

 1. I
 • עבור אל  SkyService  האפליקציה, להיכנס  מספר הטלפו  ואת   הסיסמה
 • במפת האולם בח   טבלה
 • בצד ימין של הטרמינל, בחרו   מוצר / מנה
 • לחץ על הכפתור (ראה צילום המסך)
 • הזן  תגובה  להזמנה
 • לחץ על  שמור
 1. II

הוסף תגובה למוצר ברץ

 • בקבלה פתוחה,  לחץ על הפריט
 • בחלון הקופץ ציין  תגובה
 • לחץ על  סגור


Read more:
בקש שיחה