3899 На чтение: 2 мин

כיצד להוסיף הנחה בטרמינל

הנחה היא הסכום שבאמצעותו מופחת מחירו של מוצר או שירות שנמכר
  • בשנות ה  מסוף קופה  בצד ימין של המסך, ובחר את הסחורה הצ’ק
  • לחץ על החלק התחתון של הדף על הכפתור עם הסמל ” % “
  • בחלון שיופיע בחר תוכנית  הנחה / נאמנות
  • שם ההנחה  יופיע בכותרת של המחאה


Read more:
בקש שיחה