4164 На чтение: 2 мин

כיצד להוסיף אחוזים לשירות

הוסף אחוזים לשירות שולחן או אירוע, במצב ידני או אוטומטי

ב   לוח Admin,   ללכת  הגדרות   –   שקעי מכירות  ‘, בחרו הרצויה   בנקודה   (אם יש כמה)

בחלון הקופץ בחר:

  • אינטרס שירות 
  • בחר  עגול / אל תעגל
  • בחר במצב הפונקציה  ידני / אוטומטי

לחץ על  שמור

  1. 2

במסוף Pos

  • בחר “שירות%”
  • תראה את שדה “שירות” בהזמנה


Read more:
בקש שיחה