3574 На чтение: 1 мин

כיצד להוסיף ספק

צור ספק בתוכנית ותוכל לבצע היוון חשבוניות ולשלוט בגובה החוב עבור כל ספק

בחלונית הניהול, עבור אל הגדרות – ספקים ולחץ על הוסף

הזן את שם הספק ולחץ על שמור

☝🏼 הוספת סחורות למחסן (הגעה חדשה)
☝🏼 כיצד לסדר חשבונות עם ספקRead more:
בקש שיחה