4774 На чтение: 1 мин

כיצד לחבר מגירת מזומנים

  • מגירות מזומנים נפתחות אוטומטית בעת הדפסת המחאה, אם הן מחוברות למדפסות או למפתח.
Картинки по запросу "денежный ящик"
  • לחיבור מגירת מזומנים:
  • חבר את המדפסת המחוברת   לרשת 220V ולחץ על   לחצן ההפעלה  .
  • חברו את מגירת המזומנים למדפסת  עם כבל  .


Read more:
בקש שיחה