3765 На чтение: 2 мин

כיצד ליצור מיסים נוספים

מס – מס עקיף, סוג של משיכה לתקציב המדינה של חלק מעלות מוצר, עבודה או שירות, הנוצר בכל שלבי תהליך הייצור של סחורות, עבודה ושירותים ומשולם לתקציב. כפי שהוא נמכר

ב  לוח Admin,  ללכת  הגדרות – מסי  הסעיף, לחץ  Add

  • הזן את  שם  המס, לדוגמה, “ללא MPE”
  • והזן  את מספר שיעורי המס  המבוקש ברשם הכספים שלך
  • לחץ על  הוסף


Read more:
בקש שיחה