5516 На чтение: 1 мин

כיצד ליצור חשבון

חשבונות וירטואליים יעזרו לכם לשלוט על הכספים שלכם, ולעקוב אחר הרווחים וההוצאות.
  • ב  לוח Admin,  ללכת  הגדרות  –  חשבונות  , לחץ  Add
  • הזן  שם
  • בחר  סוג  :
    • כסף מזומן;
    • ללא מזומנים.
  • במידת צורך, הזן את  היתרה  שלך  בחשבון  .
  • לחץ על  הוסף


Read more:
בקש שיחה