3320 На чтение: 1 мин

כיצד ליצור קטגוריית הוצאות

  • בחלונית הניהול, עבור אל הגדרות – הוצאות קטגוריות, לחץ על הוסף
  • הכנס שם
  • בחר את סוג ההוצאה:
    • הַשׁקָעָה;
    • תשלומים רגילים;
    • פעם אחת.
  • לחץ על הוסף

☝🏼 הוצאה – משכורת, קבלת סחורה, שכר דירהRead more:
בקש שיחה