3402 На чтение: 2 мин

כיצד להשבית את המחאה המקדמית המודפסת

הסתר את כפתור ההדפסה של השטר בטרמינל כך שהמלצרים לא יוכלו להדפיס את ההמחאה המקדימה
  • ב  פאנל הניהול,  ללכת  הגדרות  –  עובדים  , לבחור עובד
  • בחלון המוקפץ, לחץ על  הרשאות
  • בשנתי ה  הרשאות  החלון  ,  לבטל את סימון דפס של חצר קדמית
  • לחץ על  שמור


Read more:
בקש שיחה