6203 На чтение: 2 мин

איך לייבא סחורות

  • ב   לוח Admin,   ללכת  ראשונים  הסעיף     לבחור את השקע הרצוי (אם יש לך כמה מהם), ולחץ   הגעה של מוצרים
  • הורד את ”  דוגמא  ” כדי להציג דוגמה לעיצוב הקובץ והמוצרים שלך
  • לאחר מכן לחץ על כפתור ה-  xls  ובחר את קובץ ה- Excel שלך 
  • בטבלה ”  רשימת טובין  ” טען את כל הסחורה שלך עם נתונים מהקובץ
  • לחץ על  הוסף


Read more:
בקש שיחה