5589 На чтение: 2 мин

כיצד לבצע צ’ק חוזר מפאנל הניהול והפוסט-טרמינל

  1. I
  • עבור לפאנל הניהול: ” סטטיסטיקות ” – ” זרימת מוצרים ” – ” מכירות “
  • בחר ” נקודת יישום “, ” משמרת קופאית “, מצא את ההמחאה שאנו צריכים ולחץ עליה
  • אנחנו נכנסים לסימון ולוחצים על “בטל פעולה” בפינה השמאלית התחתונה
  1. II
  • אנחנו הולכים למסוף הקופה: ” קופאית ” – ” היסטוריית מכירות “
  • בחר את ההמחאה שאנו צריכים ולחץ על ” החזר “.


Read more:
בקש שיחה