17828 На чтение: 2 мин

כיצד להכין דוחות X- ו- Z

דו”ח X / דו”ח שאינו מתנקה – דוח שנוצר על ידי מכשיר קופה. הוא מכיל מידע על כל המזומנים שנשברו עליו במהלך המשמרת.
דו”ח Z / דו”ח ריקון הוא דוח מיוחד שמוסר מהקופה בסוף כל משמרת. הוא מכיל את כל הפעולות שבוצעו במהלך יום העבודה.
יש לבצע דו”ח Z לא יאוחר מ- 24 שעות מתחילת העבודה במכשיר. המסמך מוסר גם אם במשך כל היום הקופאית לא שברה קבלה אחת.

כדי ליצור דוח X:

  • בשנות ה  מסוף קופה,  לחץ  קופאי  –  דו”ח שינוי
  • לחץ על  הדפס

להכנת דו”ח Z:

  • בשנות ה  מסוף קופה,  לחץ  קופאי  –  משמרת Close


Read more:
בקש שיחה