3988 На чтение: 1 мин

איך לעבור בין מחסנים

אם יש לכם כמה שקעים, מחסנים – העבירו סחורה, רכיבים ביניהם

ב   לוח Admin,   ללכת  ראשונים  הסעיף     לבחור את השקע הרצוי (אם יש לך כמה), ולחץ   על העבר

  • בחר  מחסן / מוצא  אליו  התנועה  תתקיים
  • זן מוצר  שם  ואת  כמות
  • לחץ על  הוסף


Read more:
בקש שיחה