4474 На чтение: 1 мин

כיצד להדפיס כלים

  1. I
  • ב  לוח Admin,    ללכת  “מוצרים” – “כלים” סעיף  – לבחור את המפה טכנית ולחץ עליו.
  • לחץ על  “הדפס”  בפינה השמאלית העליונה
  • בחלון ההדפס שהופיע:
  • בחר  באפשרויות הדרושות  להדפסת מסמך
  • לחץ על  שמור / הדפס


Read more:
בקש שיחה