3274 просмотров На чтение: 1 мин

כיצד להדפיס כלים

  1. I
  • ב  לוח Admin,    ללכת  “מוצרים” – “כלים” סעיף  – לבחור את המפה טכנית ולחץ עליו.
  • לחץ על  “הדפס”  בפינה השמאלית העליונה
  • בחלון ההדפס שהופיע:
  • בחר  באפשרויות הדרושות  להדפסת מסמך
  • לחץ על  שמור / הדפס

Был ли этот пост полезен?

בוצע!


Read more:
בקש שיחה