4317 На чтение: 2 мин

כיצד להגדיר/לשנות את העלות

  1. I
  • ב  לוח Admin,  ללכת  מוצרים – כל המוצרים  בסעיף
  • הוסף / בחר  מוצר
  • לאחר מילוי כל השדות, בתחתית הכרטיס   בגוש הפרמטרים , ערוך את  מחיר העלות
  • לחץ על  הוסף
אם יש לך סחורות בעלויות שונות, אתה יכול לבחור אחת מהשיטות לניהול חשבונות מחסן (בעלות האחרונה או בעלות הממוצעת)
  • ב  לוח Admin, ללכת  הגדרות  –  נקודות מכירת  סעיף, ובחר נקודה
  • בחלון שנפתח ערוך את  שיטת חשבונאות המחסנים  – בחר את  השיטה  המתאימה לך
  • לחץ על  שמור


Read more:
בקש שיחה