5540 На чтение: 3 мин

כיצד להגדיר הדפסת רצים

ראנר – ההזמנה שמקבל המטבח מהמלצר בצורה של קבלה המודפסת על מדפסת תרמית

באפשרותך להציג כיצד להגדיר הדפסת מדפסת בשיעור זה 

 1. I

הפעלת פונקציית מחוון ההדפסה :

 • ב  לוח Admin,  ללכת  הגדרות  –  שקעי מכירות  ‘, בחרו הרצויה  בנקודה  (אם יש כמה)
 • בשנת   בישול (מחוונים / מסך),   לחץ   כן
 • לחץ על  שמור
 1. II

עבור אל  הגדרות  –  ההתקנים  ‘, בחר  במדפסת  שעליו  המחוון  יהיה  מודפס

 • בחר  מה להדפיס  –  רק רצים / בדוק ורצים
 • בחר בית  מלאכה  שמוצריו / הכלים צריכים לעבור למחוון
 • לחץ על  שמור
 1. III

כיצד לשלוח מחוון למטבח / בר:

 • עבור  למסוף Pos  , בחר את  הטבלה
 • בחר את  הסחורה  בשיק, בצד ימין של מסוף הקופה
 • לחץ הפוך


Read more:
בקש שיחה