4538 На чтение: 2 мин

כיצד למיין סחורה בטרמינל

מזרז את עבודתו של העובד בטרמינל, מקם את הסחורה בטרמינל כרצונך
  • בשנות ה  מסוף קופה  בתחתית הדף, לחץ על שלושת הקווים האופקיים –  מוצרי מיין
  • מהדק והעביר את הסחורה למקום שאתה צריך בטרמינל
  • לחץ על  הסימון בירוק  בפינה השמאלית העליונה


Read more:
בקש שיחה