1222 На чтение: 2 мин

עריכה מיידית של מחיר המוצר בכל הנקודות

עקב בקשות לקוחות רבות, הוספנו אפשרות המסייעת להחיל את המחיר החדש על המוצר בכל נקודות המכירה

איך לעשות את זה?

בקטע “כל המוצרים” בחר את הפריט הרצוי ופתח את מפת המוצר.

  • גלול את החלון אל גוש הגדרת המחיר
  • הזן את המחיר החדש
  • לחץ על כפתור “החל על כל הנקודות” ולאחר מכן על כפתור “שמור”.
אם תשנה את דעתך לגבי שינוי המחיר, תוכל להשתמש בכפתור “החזר מחיר”. אתה יכול ליישם אותו רק עד שמירת המחירים.


Read more:
בקש שיחה