3343 На чтение: 2 мин

האם ניתן להדפיס צ’קים ורצים אם המוסד כיבה את האינטרנט

  • אם המוסד כיבה את האינטרנט, העבודה לא תיפסק בכל מקרה.
  • קח הזמנות, הדפיס קבלות ושלח רצים למטבח במצב לא מקוון. הם יכנסו אוטומטית ללוח הניהול כאשר ישוחזר החיבור.
  • אמנם אין מוסד אינטרנט, אך   אל תחבר את הטאבלט לרשת Wi-Fi אחרת  . אם הטאבלט והמדפסת התרמית נמצאים ברשתות מקומיות שונות, המחאות והמחוון לא יודפסו.
  • כדי לא לאבד נתוני מכירות, אל תנקו את המטמון ואל תמחקו את היישום עד לשחזור החיבור. כל ההזמנות מאוחסנות בטרמינל ולאחר הפעלת האינטרנט במוסד, מסונכרנות אוטומטית עם לוח הניהול.


Read more:
בקש שיחה