2423 На чтение: 3 мин

כיצד להציג סטטיסטיקות מכירות לפי קטגוריות

 • בחלונית הניהול, עבור לקטע סטטיסטיקות – קטגוריות מוצרים
 • בחלק זה תוכלו לראות:
  • מספר סחורות/מנות שנמכרו לפי קטגוריה
  • הכנסות מהקטגוריה
  • הסכום הכולל של כל הקטגוריות

סטטיסטיקה של קטגוריה

 • ברשימת קטגוריות מוצר, בחר את הקטגוריה הדרושה לך על ידי לחיצה עליה
 • בחלון הסטטיסטיקה שיופיע תוכל להציג:
  • הכנסות מקטגוריה זו
  • צריכת מרכיבים לבישול
  • רווח סחורה / מנות שנמכרו
  • פריטים שנמכרו
 • על ידי לחיצה על המיקום במכירות המובילות תראה רשימה של קבלות עם הסחורה שנמכרה, אתה יכול:
  • פתח צ’ק, לסקירה מפורטת
  • הדפס צ’ק או חשבונית
  • צ’ק ייצוא באקסל
  • בטל בדיקה במידת הצורך


Read more:
בקש שיחה