1413 просмотров На чтение: 2 мин

עריכת שטרות החלפה בדלפק הקופה (הופעה אוטומטית של בקשה בעת פתיחת משמרת)

הפקדת שירות הכרחית בכדי להבטיח כי סכום המזומנים במקום הפשרה תואם את סכום הכספים המצוין בדוח היומי של ה- POF (דו”ח X)

ב  לוח Admin,  ללכת  הגדרות  –  נקודות מכירה  ‘, בחרו את הצבע הרצוי

ב  סכום הבקשה בתחילת המשמרת  לחץ  כן

לחץ על שמור

כאשר האפשרות “בקשה לסכום בתחילת המשמרת” מופעלת, הדבר מרמז גם על גבייה אוטומטית כאשר המשמרת סגורה.

Was this post helpful?

בוצע!


Read more:
בקש שיחה