1394 На чтение: 3 мин

סימון בהגעת סחורה

לנוחות רבה יותר בעבודה עם סחורות ומחירים, נוספה היכולת לשנות את מחיר המכירה של מוצר על סמך המרווח שלו.

  • בפאנל הניהול, עבור לקטע “בית” וצור “הגעת סחורה”
  • בחר את המוצרים שעבורם ברצונך לשנות את מחיר המכירה
  • לחץ על “שנה מחיר קמעונאי”, ולאחר מכן בחר את האפשרות המתאימה לך ביותר
    • סימון נוכחי – אפשרות זו מתאימה אם הסחורה הגיעה במחיר עלות חדש, ואתה צריך להגדיר את מחיר המכירה על סמך הסימון הנוכחי שלה
      • למוצר חייב להיות מחיר עלות ומחיר
    • הגדר סימון – אפשרות זו מתאימה אם אתה צריך להחיל סימון חדש

☝🏼 כדי לשנות את מחיר המכירה של סחורה בהתבסס על הסימון, יש צורך שלמוצרים יהיה מחיר עלות.Read more:
בקש שיחה