4286 На чтение: 3 мин

רב-מוחית

מצב זה מתאים ללקוחות שעשויים לקבל מספר נקודות מזומנים בנקודת מכירה אחת. כל מסוף מחובר בנפרד לציוד, כמו מדפסת, רשם פיסקלים.

 1. I

הַפעָלָה

 • כדי להפעיל אתה צריך tלכתוב לדואר – m@skyservice.pro ומציינים:
  • מילוי נושא – רב-מוחי;
  • טקסט עם בקשה להפעלת מצב רב-מוחי;
  • מספר רישום.

לאחר מענה לדואר, עליכם להפעיל את המצב בתוכנית.

 • בלוח הניהול עבור אל ההגדרות – כללי;
 • בשדה Multiterminals בחר – אפשר;
 • לחץ על שמור.
 1. II

תעריף

התעריף שונה מהתעריפים הרגילים, כל מסוף נוסף מחויב כנקודת סחר.

יש לך נקודת סחר אחת, אשר התשלום שלה הוא 20 $, ואתה זקוק לשלושה מסופים נוספים, ואז התעריף יחושב כך: 20 $ * 3 = 60 $


пример тарификации


Read more:
בקש שיחה