1171 На чтение: 1 мин

עמודות חדשות במוצרים

לנוחות העבודה עם מספר רב של סחורות. נוספה האפשרות להציג את העמודות “ברקודים”, “UKTZED” בסעיפים “כל המוצרים” ו”מוצרי מחסן”.

  • עבור אל “כל המוצרים” או “מוצרי מחסן”
    • אם עמודות אינן מוצגות עבורך, הפעל אותן בפינה הימנית של הטבלה.


Read more:
בקש שיחה