1058 На чтение: 2 мин

תכונות חדשות של SkyService

בבקשות רבות של לקוחות, שיפרנו כמה תכונות של SkyService והקלנו על הגישה אליהן.

גישה מהירה

כפתור “הפקה” הופיע בקטע “בית”.

אמצעי זהירות

מטעמי אבטחה, הופיעה הפונקציה “PIN של מנהל מערכת”. זה נועד למנוע הסרה בשוגג של סחורות ומגן על הנתונים מפני שימוש לרעה של חובות רשמיות על ידי העובדים שלך.
  • איך זה עובד:
    • בחלונית הניהול, פתח את הקטע “מוצרים” – “כל המוצרים”
    • בחר את המוצרים או הטכנולוגיה הרצויים. כרטיסים למחיקה
    • בחלק העליון של המסך, לחץ על “פעולה” ובחר “מחק” מהרשימה

יופיע חלון להזנת קוד ה-PIN של המנהל (מי שיצר את החשבון).Read more:
בקש שיחה