6209 На чтение: 3 мин

מסוף קופה: הגעה לסחורה

חשבונית נכנסת היא מסמך המתעד את רכישת המוצרים מספק מסוים

עבור  לתפריט / ניהול  ולחץ על  מסמך חדש  (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

בחלון שנפתח צור מסמך חדש, לחץ על  הגעה חדשה

בשנתי  ההגעה החדשה  בחלון שנפתח, בחר  אם למחוק מזומנים מהקופה הרושמת  , ובחר את  הספק  .
אנו מציינים  : שם מוצר, ברקוד (לא חובה), כמות, מחיר.

כדי להוסיף מוצר נוסף, לחץ על ”  +  “, בסוף לחץ על ”  שמור  “

☝🏼 אם אינך מוחק מזומנים מהקופה, ובחרת ספק, קבלת סחורה זו תיכנס לחוב עבור הספק, לפרטים נוספים עיין בשיעור “כיצד להסתדר עם ספק” “How to settle with a supplier”Read more:
בקש שיחה