5503 На чтение: 2 мин

מסוף קופה: מלאי (חתיכה אחר חתיכה)

מלאי הוא מלאי של מלאי החנות במטרה ליישב את הזמינות בפועל של המוצר עם הכמות המשתקפת בתוכנית. תוצאות המלאי מראות האם יש בעיות בחנות או לא.
במהלך המלאי, יש צורך להשעות את המכירה וקבלת פריטי המלאי

עבור  לתפריט / ניהול  ולחץ על  מסמך חדש  (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

בחלון שנפתח צור מסמך חדש, לחץ על  מלאי

בחלון שנפתח  יצירת מלאי חדש
ציין  : שם מוצר, ברקוד (לא חובה), יתרה בפועל

כדי להוסיף מוצר נוסף, לחץ על ”  +  “, בסוף לחץ על ”  שמור  “Read more:
בקש שיחה