4561 На чтение: 2 мин

הגדרת זמן

  1. 1

הגדרה בתוכנית:

  • בחלונית הניהול, עבור אל הגדרות – כללי, אזור זמן של פריט
  • באזור הזמן בחר את הזמן של האזור שלך
  1. 2

זמן ההזמנה ב Pos-Terminal

  • בדוק והגדר את השעה והתאריך במכשיר שלך, בהתאם לאזור שלך;
  • ברוב המכשירים ניתן להפעיל את “עדכון תאריך ושעה אוטומטי”;
  • עבור למסוף Pos, הוסף סחורה לריק “צ’ק חדש”
New check (no time and date)
  • שדה התאריך / שעה יחיל את השעה והתאריך מהמכשיר שלך


Read more:
בקש שיחה