3757 просмотров На чтение: 1 мин

לפרוק מנה באקסל

ב  לוח Admin,  עבור לסעיף  מוצרים – כלים – לבחור את המנה  שאתה רוצה להעלות  Excel

בחר את ההרכב הרצוי ולחץ על ”  הורד  “

Был ли этот пост полезен?

בוצע!


Read more:
בקש שיחה