4194 просмотров На чтение: 2 мин

צפה ללא הרשמה

  1. I

כדי להתחיל לעבוד עם התוכנית, עליך להוריד את היישום למכשיר שלך על ידי לחיצה על הקישורים:

או

עבור לתוכנית על ידי לחיצה על כפתור ” enter ” בפינה השמאלית העליונה של המסך:

  1. II

לחץ על הכפתור ” הזנת דוגמא ” בטופס שמופיע

זוהי גרסת הדגמה לבדיקה, אך אם ברצונך לעבוד באופן מלא בתוכנית, עליך להירשם לתוכנית

Был ли этот пост полезен?

בוצע!


Read more:
בקש שיחה