3078 На чтение: 1 мин

מה מספיק מהירות האינטרנט כדי לעבוד

  • מהירות האינטרנט אינה משפיעה על פעולת התוכנית, אך מומלץ לעבוד עם מהירות אינטרנט של 5 מגהביט לשנייה ומעלה.
  • בפינה השמאלית העליונה יש מחוון ירוק, אם הוא פתאום משנה את צבעו לאדום, צהוב, אין חיבור לאינטרנט במפעל.


Read more:
בקש שיחה