3632 На чтение: 2 мин

מדוע בפינה השמאלית העליונה של המסוף צבע המחוון השתנה לאדום

  • אם צבע המחוון משתנה לאדום בפינה הימנית העליונה של הטרמינל, המסופים אינם מסונכרנים זה עם זה ולוח הניהול. זה קורה אם המוסד כיבה את האינטרנט או שהמכשיר אינו מחובר לרשת Wi-Fi.
  • אם האינטרנט כבוי במוסד, העבודה לא תיפסק: קבל הזמנות, הדפס המחאות –  במצב לא מקוון  . הם יכנסו אוטומטית ללוח הניהול כאשר ישוחזר החיבור.
  • כדי לא לאבד נתוני מכירות,  אל תנקו את המטמון  ואל  תמחקו את היישום  עד לשחזור החיבור. כל ההזמנות מאוחסנות בטרמינל ולאחר הפעלת האינטרנט במוסד, מסונכרנות אוטומטית עם לוח הניהול.


Read more:
בקש שיחה