4181 На чтение: 1 мин

Kaip pridėti procentą už paslaugą

Pridėkite procentą už stalo ar pokylio aptarnavimą rankiniu arba automatiniu režimu

Į administratoriaus skydelyje eiti į Parametrai – Pardavimų realizavimo skyrius, pasirinkite norimą  tašką (jei yra keli)

Iššokančiajame lange pasirinkite:

  • Paslaugos palūkanos
  • Pasirinkite Apvalus / Neapvalinti
  • Pasirinkite funkcijos režimą  Rankinis / Automatinis

Spustelėkite Išsaugoti

  1. 2

Pos terminale

  • Pasirinkite „% Service“
  • Užsakyme pamatysite lauką „Paslauga“


Read more:
Prašyti skambučio