3283 На чтение: 1 мин

Kaip uždaryti čekį nesumokėjus

Uždarykite čekį nemokėdami, jei klientas dingo, yra įsiskolinęs ar įstaigos sąskaita

„  Pos“ terminale spustelėkite mygtuką „ Mokėjimas “

  • Mokėjimo lange pasirinkite  Nemokėdami  ir pasirinkite vieną iš priežasčių parinkčių:
    • Dėl kredito
    • Įstaigos sąskaita
    • Svečias išvyko
  • Spustelėkite Mokėti


Read more:
Prašyti skambučio