4091 На чтение: 4 мин

Pamatstatistika, īsumā par galveno

Ieņēmumus, izdevumus, atmaksāšanos var apskatīt sadaļā Statistika – Vispārīgi

 • Iestatiet nepieciešamo pārskata filtru (ja nepieciešams):
  • datuma periods No un Līdz;
  • tirdzniecības punkti;
  • kases maiņa;
  • pārdevējs;
  • klients.
 • Vispārīgās statistikas blokā tiek parādīti 4 bloki:
  • ieņēmumi (skaidras un bezskaidras naudas);
  • statistika (čeku skaits, vidējais čeks, noliktavā);
  • kase (inkasācija, ieviešana, patēriņš);
  • patēriņš (par precēm, no kases).

Ieņēmumi

Ieņēmumi – tas ir pārdošanas apjoms, naudas summa, kas saņemta no saražotās vai iepriekš iegādātās produkcijas realizācijas, sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajiem darbiem.

 • Blokā Ieņēmumi ir šādi dati:
  • skaidrā nauda – skaidrā naudā veiktās pārdošanas apjoms;
  • bezskaidras naudas – pārdošanas apjoms, kas veikts ar bankas pārskaitījumu;

Statistika

 • Sadaļā Statistika var apskatīt šādus datus:
  • čeki – izvēlētajā periodā/maiņā izlikto čeku skaits;
  • vidējais čeks – ir apgrozījums naudas izteiksmē, kas samazināts līdz noteikta laika čeku skaitam, visu pircēju veikto pirkumu summa noteiktā laika periodā, dalīta ar čeku skaitu par to pašu periodu;
  • in stok – visu noliktavā esošo preču summa pēc pašizmaksas.
 • Noklikšķiniet uz uzraksta “Ir noliktavā”, jūs redzēsit –
  • Pirkuma cena – summa visu preču pašizmaksā;
  • Mazumtirdzniecības cena – visu preču summa pēc pārdošanas cenas.

Kase

Kase – tā ir faktiskā naudas līdzekļu summa, kas šobrīd atrodas tirdzniecības vietā, kurā tiek ņemta vērā – kases ieņēmumi, inkasācija, iemaksas un izdevumi.

 • Kases blokā ir šādi dati:
  • inkasācija – visu par periodu veikto maksājumu summa;
  • ievads – visu perioda kasē veikto iemaksu summa;
  • patēriņš – veikto izdevumu summa no kases.

Patēriņš

 • Blokā Patēriņš varat apskatīt šādus datus:
  • pa produktiem – pārdoto preču daudzums pēc pašizmaksas;
  • no kases – no post-termināla (kases) iegrāmatotie izdevumi.

Ieņēmumi no mazumtirdzniecības vietām

 • Ja jums ir vairākas tirdzniecības vietas, to ieņēmumus varat skatīt diagrammā vai noklikšķinot uz “Lasīt vairāk ..” un skatīt detalizētāku pārskatu ar šādiem datiem:
  • veikto čeku skaits;
  • vidējā pārbaude;
  • kopējie ieņēmumi;
  • skaidra nauda;
  • kredītkarte;
  • izdevumi;
  • peļņa;
  • rentabilitāte.

Pārdošana darbnīcās

 • Iepriekš izveidotajām darbnīcām veikala ieņēmumus varat apskatīt diagrammā vai noklikšķinot uz “Lasīt vairāk ..” un apskatīt detalizētāku pārskatu ar šādiem datiem:
  • darbnīca;
  • daudzums;
  • summa.

Personāla ziņojums

 • Ja pārdošanu veic vairāki pārdevēji, pārdošanas ieņēmumus pēc pārdevēja varat apskatīt diagrammā vai noklikšķinot uz “Lasīt vairāk ..” un skatīt detalizētāku pārskatu ar šādiem datiem:
  • pārdevējs;
  • summa;
  • pārbaudes;
  • vidējā pārbaude;
  • izdevumi;
  • peļņa.

Atlīdzība

Atmaksa – saimnieciskās darbības efektivitātes rādītājs, ko aprēķina kā veikto izmaksu un iegūto rezultātu attiecību. Diagramma sastāv no peļņas un izmaksām.Read more:
Pieprasiet zvanu