3363 На чтение: 1 мин

Kā atvērt vairākus kontus vienā tabulā

Zāles karte – galdu izvietojums iestādē
  • Dodieties uz POS termināli
  • Atlasiet tabulu, kurā čeks jau ir atvērts
  • Nospiediet zaļo pogu ar “+ ”, pēc tam, kad ekrāna labajā pusē būsiet atlasījis preces/traukus, tiks atvērts jauns čeks.

Lai darbinieki ātri pārvietotos pēcterminālī:
1. Kopējais preču skaits visās kvītīs
2. Pārbaužu skaits pie viena galdaRead more:
Pieprasiet zvanu