5763 На чтение: 1 мин

Workshops toevoegen

Ga in het beheerdersdashboard naar Instellingen – Workshops en klik op Toevoegen

Voer de naam van de workshop in

Klik op Toevoegen

Hoe pas je een nieuwe workshop toe op gecreëerde goederen?

☝ Hoe u de workshop in de vereiste goederen kunt veranderen – u kunt zien in de les “Kopiëren, verwijderen en andere acties met goederen”

Hoe druk ik schuifregelaars af?

☝ Na het verdelen van goederen in werkplaatsen, is het mogelijk om lopers naar de keuken te sturen, hiervoor moet je naar de outlet-instellingen gaan, koken aanzetten, de gewenste werkplaats toevoegen aan goederen, technische kaarten en een printer voor lopers aansluiten – je kunt lezen in meer detail in de les “Hoe printrunners in te stellen”Read more:
Vraag een gesprek aan