6707 На чтение: 1 мин

Een verkooppunt creëren

Verkooppunt – de plaats waar de aankoop plaatsvindt, meestal een winkel, café, restaurant, enz.

Ga in het beheerdersdashboard naar het gedeelte Instellingen – Verkooppunten en klik op Toevoegen

  • Voer de naam van uw instelling in en vul andere lege velden in
  • Kies de gewenste functionaliteit

Klik op Opslaan

Het aantal verkooppunten is van invloed op het tarief en uw maandbedrag


Read more:
Vraag een gesprek aan